Voor gastouders

Het gastouderschap

Als gastouder neemt u de zorg van andermans kinderen op u. Het is een verantwoordelijke en tevens een mooie en uitdagende taak.
Persoonlijke aandacht voor het kind en het stimuleren van een optimale ontwikkeling in een huiselijke, veilige omgeving dat is waar gastouderbureau Kabouters voor staat!

Hebt u het in u om gastouder te worden?

Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en hen te stimuleren in hun ontwikkeling? Dan kunt u misschien gastouder worden bij gastouderbureau Kabouters! Onze gastouders zorgen voor een veilige omgeving en een gevarieerd aanbod van activiteiten aansluitend op de verschillende fasen van hun ontwikkeling. Interesse? Neem dan eens contact met ons op.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Alle aandacht voor u als gastouder
 • Begeleiding door een consulent
 • Persoonlijke ontwikkeling met cursussen en thema-avonden
 • Loopbaanontwikkeling
 • Jaarlijkse opfriscursus kinder-EHBO
 • Goede zakelijke afspraken
 • Snel werkende kassiersfunctie met digitale urenregistratie
 • Een pedagogisch beleid waarin het kind centraal staat
 • Verzorgen van risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvanglocatie
 • Hulp bij indienen bij belastingaangifte
 • Eventueel maandelijkse belastingverrekening

Opleiding tot gastouder

Om meteen als gastouder aan de slag te gaan moet u minimaal een MBO2 diploma hebben op het gebied van zorg of welzijn. Voor de volledige lijst met erkende diploma’s kunt u hier klikken.

Heeft u geen (erkend) diploma, dan kunnen wij u helpen om een erkende diploma te behalen. Het traject loopt via ROC Rivor Dit houdt in dat u thuis via de computer een verkorte opleiding ‘Helpende Zorg & Welzijn’ volgt, waarmee u binnen enkele weken een erkend MBO2 diploma kunt halen. U hoeft hiervoor niet te reizen en krijgt begeleiding van een leerbegeleider waar u elke week contact mee heeft. Naast deze opleiding heeft u een certificaat kinder-EHBO nodig, die u eveneens via gastouderbureau Kabouters kunt halen. De kosten hiervoor zijn €100 (inclusief BTW).

Voor meer informatie over de opleiding en kosten, klik hier.
De selectievoorwaarden voor gastouders kunt u hier vinden.

Wat u als gastouder verdient

Als u kinderen opvangt krijgt u een vergoeding per kind per uur. U kunt 4 tot 6 kinderen tegelijk opvangen. Uw eigen kinderen tot 10 jaar worden hierbij meegerekend. Voor hen ontvangt u uiteraard geen vergoeding. Het precieze aantal kinderen dat u kunt opvangen hangt af van de samenstelling van de groep. De regels hiervoor kunt u lezen in de selectievoorwaarden gastouder.

De aanmeldingsprocedure

Als u zich heeft aangemeld bij gastouderbureau Kabouters maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. We kijken of het klikt en of u en uw woning voldoen aan onze selectievoorwaarden.

Voldoet u aan niet alle voorwaarden, dan kijken wij wat er nog nodig is. Dit kan bijvoorbeeld een opleidingstraject zijn, het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag of het doen van kleine aanpassingen aan uw huis.

Is alles geregeld, dan maken wij afspraken over de uren en het aantal kinderen dat u wilt opvangen en ondertekenen wij het samenwerkingscontract. Vervolgens zetten wij uw advertentie op onze pagina vraag en aanbod en gaan actief voor u op zoek naar vraagouders.

Wilt u meer informatie of een afspraak, klik hier.

Eisen aan gastouders