Kwaliteit en beleid

Een veilige omgeving voor uw kind

Gastouderbureau Kabouters is een erkend gastouderbureau dat voldoet aan alle eisen die de wet en de GGD aan kinderopvangorganisaties stellen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (nummer 280773018).

Veiligheid vinden wij erg belangrijk. De huizen waar de kinderen opgevangen worden zijn dan ook kindveilig en rookvrij. Wij hebben een selectielijst waar gastouders aan moeten voldoen, een duidelijk hygiënebeleid en een pedagogisch beleidsplan waarin staat hoe onze gastouders omgaan met de kinderen. Uiteraard hebben wij van al onze gastouders en hun volwassen huisgenoten een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de gemeente.

De scholing van onze gastouders

Scholing en veiligheid hangen samen, want wie goed geschoold is weet hoe je de veiligheid van een kind kunt bewaken. Onze gastouders zijn gediplomeerd op minimaal MBO2-niveau en hebben een cursus kinder-EHBO gevolgd bij het oranje kruis. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze gastouders te blijven bijscholen en organiseren wij regelmatig thema-avonden.

Controle op de kwaliteit

De kwaliteit van onze opvang is hoog en dat willen wij zo houden. Daarom voeren wij jaarlijks functioneringsgesprekken met al onze gastouders en komen we elk jaar langs om te observeren hoe ze met de kinderen omgaan. Verder voeren wij risico-inventarisaties uit in de huizen van onze gastouders op het gebied van veiligheid, brandveiligheid en gezondheid en zien wij erop toe dat de nodige aanpassingen worden gedaan. De inventarisaties liggen ter inzage in het huis van de gastouder en kunnen elk jaar worden beoordeeld door de GGD.

Oudercommissie en klachtenprocedure

Onze gastouders zorgen zo goed mogelijk voor uw kind, maar toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Wij kunnen bemiddelen als u er met uw gastouder even niet uitkomt. Mocht u een klacht hebben over het gastouderbureau zelf, dan kunt u zich wenden tot onze oudercommissie. Deze behartigt de belangen van alle kinderen en hun ouders. Ook zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen waar u een klacht kunt deponeren. Overigens hebben wij nog nooit een klacht over ons bureau gehad. Klik hier voor de meest recente rapport van de geschillencommissie.

Voor de volledige klachtenprocedure, klik hier.
Voor meer informatie over onze visie, klik hier.