Voordeelberekening 2020

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt u vaak een stuk minder voor de kinderopvang dan het gewone uurtarief. Hieronder kunt u op basis van uw gegevens een indicatie krijgen van het maandbedrag dat na aftrek van uw toeslag nog overblijft.

Onderstaande berekening geeft slechts een indicatie op basis van de door u ingevulde gegevens. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over alle regels rond kinderopvangtoeslag.

1. Uw toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is gewoonlijk gelijk aan het (verwachte) verzamelinkomen van u en uw eventuele
(toeslag)partner.

Uw gezamelijk toetsingsinkomen:

0 200.000+   €

2. Gesubsidieerde uren

Het aantal uren per week dat u of uw toeslagpartner werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt. Vul de uren in van degene die het minste werkt of studeert

Gemiddeld aantal uren per week minst werkende ouder:

2. Kinderen in de opvang

Voor de berekening van uw voordeel tellen alle kinderen in de opvang mee – ook de kinderen die niet via
Gastouderbureau Kabouters worden geplaatst.

Kind Leeftijd kind in jaren Aantal opvanguren per week Aantal weken per jaar Bij GOB Kabouters?
1

Nog een kind in de opvang

3. Berekening

U betaalt voor de kinderopvang via Gastouderbureau Kabouters gemiddeld een netto eigen bijdrage van ca. ??? per kind per uur. Over het hele jaar genomen komt dit ongeveer uit op een totale netto eigen bijdrage van ??? per maand voor alle opvang van Gastouderbureau Kabouters samen.

Berekening:

Kind Leeftijd kind Opvanguren per maand Maximaal aantal opvanguren voor kinderopvang­toeslag Totaal kinderopvang­kosten Kinderopvang­toeslag per maand Netto eigen bijdrage

Deze berekening dient slechts als indicatie. De berekening is gebaseerd op de door u verstrekte
gegevens en de kinderopvangtoeslagtabel 2018. Uitgangspunt is dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag en deze ook krijgt toegewezen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij kunnen de toeslag niet uitrekenen omdat u geen uren heeft opgegeven die door Gastouderbureau Kabouters worden
opgevangen.